Vilkår

Betingelser

Standleje

Booking

Stande kan reserveres via link fra vores hjemmeside www.loppekids.dk og i butikken, der kan skrives til Loppekids Messenger eller telefonisk.

Fortrydelsesret

Når du bestiller en stand hos Loppekids, har du 14 dages fortrydelsesret. Ønsker at gøre brug af din fortrydelsesret, SKAL du møde op i butikken, her vil du kunne få dine penge tilbage. Bemærk venligst at dette skal gøres inden 14 dage fra din booking/forlængelse. Hvis din lejeperiode starter indenfor 14 dage fra bookingen eller forlængelsen, bekræfter du hermed, at du afskriver dig din 14 dages fortrydelsesret. Uanset hvornår har du booket, kan du ikke fortryde hvis der er mindre end 14 dage indtil din lejeperiode eller forlængelse begynder. 

Pris

Priserne angivet på hjemmesiden er inklusive moms.

Kommission

Kommission (15%) fratrækkes automatisk opgørelsen af det samlede salg, inden fortjenesten udbetales til stand lejeren.

Erhverv

Påtænkes det at drive forretning via standen, er stand lejer selv ansvarlig for at indberette alle korrekte oplysninger til Skat, og det skal oplyses ved booking, hvis man vil sælge varer fra en momsregistreret virksomhed på standen.

I lejeperioden

Opstart

Når standen er booket, kan varer opsættes fra 1 time inden lukketid dagen før lejeperiodens start, dvs. mandag til fredag fra kl. 16.30, lørdag og søndag fra kl. 14.00. Loppekids kan uden varsel leje standen ud til en anden, hvis man uden forudgående aftale ikke har opstillet sine varer i løbet af den første dag af lejeperioden.

Standene må ikke flyttes, og der må ikke fastgøres eller klistres ting på standen. Herudover er det ikke tilladt at placere varer uden for egen stand, og de vil blive fjernet uden varsel.

Som stand lejer kan du frit bruge vores renseribøjler – desuden er der et begrænset antal buksebøjler til rådighed, du kan låne op til 15 buksebøjler til din stand. Der må ikke stilles ting med hjul på den øverste hylde for at sikre der ikke falder varer i hovedet på nogen. Personalet har ret til at fjerne de varer fra øverste hylde, som har risiko for at falde ned eller er for tunge (f. eks. autostole med Isofix).

Du skal selv sørge for, at alle varer er mærket korrekt med Loppekids-egne stregkoder og rette pris skrevet på og en beskrivelse af varen. Generelle beskrivelser som “tøj” eller “sko” anses ikke som korrekt beskrivelse af varen. Loppekids forbeholder sig retten til at ikke sælge varer uden korrekt beskrivelse. Hvis du ikke har opstillet dine varer, inden lukketid på den første lejedag i perioden, uden forudgående aftale med personalet, kan Loppekids frit leje standen ud til anden side uden varsel.

Du må KUN sælge børnetøj (0-16 år), legetøj, børneudstyr, amme udstyr i Loppekids. (OBS vi sælger IKKE graviditetstøj).

Varesikring

Der følger ubegrænset antal alarmer med i prisen til dine varer over 50,- som du ønsker alarm på. Lokalet er videoovervåget, og vores personale er almindelig overvågen over for butikstyve. Loppekids kan IKKE stilles til ansvar for stjålne, tabte eller ødelagte varer, Loppekids er heller IKKE erstatningspligtig ved brand- og vandskade, heller ej i forbindelse med brand, vand eller indbrudstyveri, men det kan være din Indboforsikring eventuelt dækker dit tab – kontakt dit forsikringsselskab og undersøg for mere information.

Ejendomsret og varebetingelser

Sælger er alene ansvarlig for at have uindskrænket ejendomsret og ret til at sælge varerne på standen, og det er ikke tilladt at sælge ulovlige kopivarer, sikkerhedskompromitterende varer, tobak, alkohol, fødevarer, våben, fyrværkeri, pornografisk materiale eller andet, som personalet måtte vurdere upassende. Vi ønsker IKKE at have varepartier købt fra Wish, Ebay etc. med henblik på videresalg i Loppekids. Det er heller IKKE tilladt at lægge visitkort eller anden markedsføring på standene. Overtrædelse vil medføre bortskaffelse af disse varer og effekter uden varsel. Personalet har desuden ret til at afvise eller bortskaffe varer, som vurderes skadelige for butikkens standard, som f.eks. beskidte, ildelugtende, hullede eller uhygiejniske varer.

Orden og opfyldning 

Du er som udgangspunkt selv ansvarlig for din stand, og du er velkommen til at fylde op med varer så ofte, du ønsker. Du har også mulighed for at tilkøbe service, hvor vi rydder op på din stand. Dette koster 25,- pr. dag, eller 4 ugers oprydning for 200,-.

Varer uden prismærke

Hvis en vare mister sit prismærke eller findes i butikken efter standlejen er slut, vil den blive placeret ved område med varer uden prismærke i butikken (LOST AND FOUND). Det er derfor fornuftigt at holde øje med, om man kan genkende sager på reolen – også efter ophørt lejeperiode, da mange ting først dukker op, når andre standlejere pakker sammen. Varer uden prismærke opbevares i afdelingen i minimum 14 dage, hvorefter de tilfalder Loppekids, som frit kan donere, bortskaffe eller sælge dem.

Ændring af pris

Ønsker du at ændre en pris på en vare undervejs, skal der sættes nyt prismærke på varen, da overstregede priser er ugyldige af sikkerhedsmæssige årsager og prismærket kasseres og varen lægges i Lost &

Found.

Udsalg på standen

Du har mulighed for at holde udsalg på din stand. Du skal blot informér personalet herom, så de kan registrere rabatten i kasse systemet. Udsalgsskilte udleveres af personalet, og man kan vælge mellem 10% 15% 20% 25% 30% 40% 50% eller 75% rabat. Det er som udgangspunkt stand lejerens eget ansvar at få sat skiltet på standen.

 Prismærker

Hvis du har booket ny stand, så kan du uden problem bruge dine gamle mærker, da din stregkode nederst. Så du undgår at taste prismærker ind igen, de skal blot blive på. Man kan også bruge prismærker igen, næste gang du lejer en reol, dog skal du bruge samme login, dine stregkoder er unikke til kun dig.

Ved lejeperiodens ophør

Tømning af stand

Standen skal være tømt senest en time inden lukketid på lejeperiodens sidste dag. Dvs. mandag til fredag inden kl. 16.30, lørdag til søndag inden kl. 14.00. Du skal altid huske at medbringe ID, og du er selv ansvarlig for at tømme standen, medmindre du køber en ned paknings løsning(150-,). Det er vigtigt, at alle prismærker bliver siddende på varerne, når standen tømmes, da varer uden prismærker ikke må tages ud af butikken. Personalet har ret til at kontrollere varerne.

Er standen ikke tømt rettidigt, vil Loppekids pakke varerne ned, hvilket koster et administrationsgebyr på 250,- uden aftale. Du har også mulighed som tidligere skrevet at tilkøbe ned pakning, som koster 150,-. Det koster 50,- pr påbegyndt dag, når Loppekids opbevarer dine varer. Varerne vil blive opbevaret i en uge, hvorefter de tilfalder Loppekids.

Udbetaling af dit overskud

Loppekids udbetaler 85% af det samlede salg til dig. Udbetalingen sker via en bankoverførsel, og du anmoder om udbetalingen i butikken og så går der 10 bank dage inden din fortjeneste (minus kommission og evt, stand leje forlængelse)er på kontoen. Dette sker ved udgangen af din din stands udløb, medmindre du forlænger af flere gange, så kan en evt. del udbetaling laves. Af hensyn til personalets sikkerhed, opbevarer vi ikke store mængder af kontanter i butikken, og vi kan ikke garantere at kunne udbetale din fortjeneste i kontanter. Hvis nogle af dine glemte varer bliver solgt i butikken inden 14 dage efter lejeperiodens ophør, skylder Loppekids dig penge efter afregningen. Du har 90 dage efter lejeperiodens ophør til at få udbetalt din fortjeneste/tilgodehavende. Du skal aktivt selv “anmode om bankoverførsel” , da dette ikke sker automatisk, og vi udbetaler efter 10 bankdage fra din anmodning. 

Fortrolighedspolitik

Loppekids forstår og respekterer vigtigheden af privatliv på internettet. Loppekids vil ikke afsløre information om kunder/stand lejere til tredje part, medmindre det er nødvendigt for at implementere en transaktion. Forretningen vil ikke sælge dit navn, adresse, e-mail adresse, kreditkort eller personlige data til nogen tredje part uden din forudgående tilladelse.

Gavekort

Vi har pt. ikke mulighed for gavekort, vi arbejder på det.!

  1. Gavekort kan ikke ombyttes til kontanter.
  2. Ved køb af gavekort online, gives 14 dage returret. Dette gælder dog kun hvis dele el. hele gavekort ikke er brugt. Så snart gavekort tages i brug frafalder al fortrydelsesret.
  3. Gavekort er gyldig i 3 år fra udstedelsesdato.
  4. Ved brug af fortrydelsesret inden 14 dage, skal kunde henvende sig i den butik hvor gavekort er købt inden 14 dage efter køb, for at få udbetalt penge.
  5. Bortkomne gavekort erstattes ikke.
  6. Ved køb med gavekort i butikkerne skal gavekort fremvises for at det kan bruges.
  7. Gavekort kan ikke bruges til at købe standleje online.